Roadmapa dla produktu Fincastly.com

Poniżej znajduje się plan na dostarczanie poszczególnych funkcji z rozbiciem na wersję i estymowanym czasem dostarczenia

Wersja 0.1

1 połowa czerwca 2020

 • Integracja z WFirma.pl

 • Integracja z Fakturownia.pl

 • Integracja z bankami dla przedsiębiorców

 • Generowanie arkusza kalkulacyjnego z danymi finansowymi pobranymi ze zintegrowanych systemów i obliczonymi wskaźnikami finansowymi dla firmy

Wersja 0.2

2 połowa czerwca 2020

 • Dashboard z podstawowymi informacjami finansowymi na temat firmy

 • Wykresy przedstawiającej dotychczasowe przepływy finansowe

 • Wykresy przedstawiajace podział przychodów i kosztów na kategorie

 • Analiza wizualna stopnia ściągalności należności

Wersja 0.3

Sierpień 2020

 • Tworzenie budżetu firmowego

 • Budżety projektowe

 • Budżety administracyjne

 • Prognoza przepływów finansowych

 • Rachunek Wyników

Wersja 1.0 (Oficjalny release)

2020

 • Wsparcie dla wielu użytkowników z różnym poziomem dostępu

 • Szczegółowy raport cashflow

 • Śledzenie realizacji budżetu

Wersja 1.1

 • Proste sugestie optymalizacji finansowych z wykorzystaniem AI

 • Rozszerzenie sekcji raportów finansowych

 • Tworzenie własnych dashboardów

 • Dostęp do publicznego API pozwalającego na integrację innych narzędzi z danymi z Fincastly

 • Integracja z bramkami płatności