W zarządzaniu finansami firmy istotnym elementem jest podejmowanie szybkich decyzji. Aby móc to robić, informacja finansowa powinna być dostępna od ręki i dawać szybki pogląd na aktualną sytuację. Fincastly umożliwia tego typu decyzje, poprzez pulpit menadżerski, na którym przedsiębiorca znajdzie najważniejsze wskaźniki dotyczące pozycji finansowej i gotówkowej swojego biznesu.

 

 

 

W sekcji Przegląd danych dostępne są następujące wskaźniki:

 

Burn rate

- czyli wskaźnik pokazujący tempo wydawania gotówki przez firmę. Ten wskaźnik jest niezmiernie istotny zwłaszcza dla tych firm, które jeszcze nie mają pozytywnego cash flow (czyli na przykład startupów na wczesnych etapach rozwoju) oraz w przypadkach, gdy następuje pogorszenie płynności i konieczne jest monitorowanie dostępnych środków pieniężnych.

Wskaźnik ten pokazuje, jakie jest aktualne tempo wydawania środków pieniężnych, co w porównaniu z ilością gotówki aktualnie dostępną na koncie pozwoli na wyliczenie kolejnego ze wskaźników, czyli:

 

Runway

- jest wskaźnikiem związanym z Burn rate, który pokazuje, na jak długi czas wystarczy firmie środków pieniężnych przy zachowaniu obecnego tempa wydatków (przyjmowanego w wartości netto, czyli z uwzględnieniem wpływów).

Jeśli firma ma aktualnie negatywny cash flow, ten wskaźnik poinformuje, po jakim czasie środki pieniężne się skończą. Znając ten moment z wyprzedzeniem, można podjąć środki zaradcze.

Więcej o metodologii wyliczania obu wskaźników, można znaleźć w naszej bazie wiedzy (kliknij tutaj).

 

Cash flow

– w oparciu o aktualne i planowane dane (pochodzące z rzeczywistych operacji na koncie bankowym, oraz zaplanowanych transakcji i budżetów), wykres pokazuje ewolucję wpływów i wydatków oraz wynikającego z nich poziomu gotówki. Wykres pozwala na szybką ocenę trendu w poziomie gotówki i źródła jego kierunku (zwiększenia i zmniejszenia wpływów i wydatków).

 

EBITDA

– podobnie do cash flow, wykres czerpie dane z rzeczywistych i planowanych transakcji i pokazuje ewolucję kosztów i przychodów oraz ich efektu w postaci wyniku finansowego. Więcej na temat EBITDA można znaleźć w naszej bazie wiedzy (kliknij tutaj).

Dla obu tych metryk, możliwe jest pokazanie danych w zakresie tygodnia, miesiąca lub kwartału z wyborem konkretnego, interesującego nas okresu.

 

APT

– czyli wskaźnik rotacji zobowiązań. Pokazuje, ile razy w analizowanym okresie firma średnio reguluje swoje zobowiązania wobec dostawców.

Niski poziom wskaźnika oznacza, że firma reguluje swoje zobowiązania rzadziej, a więc powinna mieć większą ilość gotówki (choć z drugiej strony utrzymywanie gotówki może oznaczać, że nie jest ona efektywnie zaangażowana w biznes).

Wysoki poziom wskaźnika to częste regulowanie zobowiązań, które może wiązać się z ryzykiem płynności. Więcej na temat tego wskaźnika i jego zastosowania w analizie płynności firmy, można znaleźć w bazie wiedzy (kliknij tutaj).